IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie   

W dniu 22.10.2016r. na godzinę jedenastą do Strażnicy OSP Wesoła, powiat warszawski przybyli
licznie zaproszeni goście, przedstawiciele, delegaci z warszawskich OSP. Celem spotkania było wręczenie Sztandaru
dla Oddziału Powiatowego w Warszawie ufundowanego przez warszawskich strażakóworaz oraz odbycie
IV Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie.
Rozpoczęcie Zjazdu zapoczątkowała uroczystość wręczenia sztandarudla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie. Honory Dowódcy Uroczystości pełnił dh Grzegorz WAWRZYNIAK.
Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Warszawie Marek DYKA,
który przywitał wszystkich strażaków, zaproszonych gości oraz sympatyków straży.
Akt elekcyjny odczytał dh Bartosz MOSICA.
Poświęcenia sztandaru dokonał Kapelan Powiatowy ks Zbigniew WOJCIECHOWSKI.
Akt nadania sztandaru odczytał dh Wiesław KOŁODZIEJSKI
Następnie w imieniu fundatorów dokonano uroczystego przekazania sztandaru, który zgodnie z
ceremoniałem przyjął dh Zbigniew GOŁĄBEK Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
następnie przekazując go dh Markowi DYKA – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Warszawie.
Prezentacji sztandaru dokonał poczet w składzie: dh Andrzej Kleczkowski, dh Janusz Borkowski, Paweł Grabiec.
Po uroczystości wręczenia sztandaru rozpoczęły się obrady IV Zjazdu Oddziału Powiatowego w Warszawie.
Zjazd otworzył dh Marek DYKA. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Zbigniewa Kaliszyka.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego przedstawił Prezes dh Marek DYKA.
W swym sprawozdaniu poruszył wiele kluczowych spraw z jakimi OSP i Związek musi się borykać,
przedstawił sukcesy i porażki. Mówił miedzy innymi o tym że, na przestrzeni lat swej działalności
ochotnicze straże pożarne przekonują, że są szkołą społecznego i obywatelskiego wychowania.
Strażacy stanowią ważne ogniwo w ruchu społecznym, dają możliwość sprawdzenia siebie i własnych charakterów. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Waldemar Gąsowski z końcowym wnioskiem
udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu.
W dalszej części Zjazdu odczytano Sprawozdania Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków po których
odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie na lata 2016 - 2021

Prezes Marek DYKA
Wiceprezes Janusz BORKOWSKI
Wiceprezes Dariusz DROP
Wiceprezes Andrzej WIETESKA
Sekretarz Tomasz BORKOWSKI
Skarbnik Andrzej KLECZKOWSKI
Członek Prezydium Zbigniew MIKOS
Członek Zarządu Zbigniew KALISZYK
Członek Zarządu Grzegorz SADZYŃSKI
Członek Zarządu Waldemar GĄSOWSKI
Członek Zarządu Michał ŁASKI
Członek Zarządu Tomasz ŚNIEGOCKI - ZASTĘPCA KOMENDANTA GMINNEGO
Członek Zarządu Zbigniew WOJCIECHOWSKI - KAPELAN POWIATOWY
Członek Zarządu Roman KRZYWIEC - KOMENDANT GMINNY

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie na lata 2016 - 2021

Przewodniczący Grzegorz WAWRZYNIAK
Wiceprzewodniczący Ireneusz SKUBIS
Sekretarz Michał TARCZ
Członek Wiesław LESZKO

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Zbigniew KALISZYK

Delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Ireneusz SKUBIS

OSP Wesoła    OSP Wesoła

tekst: Marek Dyka
foto: Agnieszka Różalska, Piotr Madrach